ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Тім"

Про компанiю Послуги Публiчна iнформацiя Кориснi ресурси Контакти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ФIНАНС ТIМ"

Надання гарантій.
Гарантія - це зобов`язання кредитно-фінансової компанії перед іншою організацією, фірмою чи банком виплати, замість клієнта, обговореної суми по першій вимозі.
Надання поручительств.
По договору поручительства поручитель зобов`язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов`язання повністю або частково.
Надання послуг з фінансового лізингу.
Лізинг(англ. leasing — оренда, майновий займ) - це підприємницька діяльність, направлена на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка заключається в надання лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна. Таке майно являється власністю лізингодавця або береться ним у власність по дорученню та узгодженню з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.
Надання позик.
Позика - надання грошових коштів або майна на раніше обговорений строк. На відміну від кредиту позика не передбачає, що така полуга обов`язково повинна бути платною, тобто в кінці строку виплачується процент. Кредит - це один із варіантів позики, яку можна отримати в компанії або банку. А позика може надаватися, наприклад, підприємством для своїх співробітників, державою для деяких категорій населення і т.д.
Надання послуг з факторингу.
Факто́ринг (англ. factoring от англ. factor — посередник, торговий агент) - це комплекс послуг для вробників і постачальників, які ведуть торгову діяльність на умовах відстрочки платежу.В операциії факторингу зазвичай приймають учать три особи: фактор (факторингова компанія або банк) - покупець вимоги; постачальник товару (кредитор) і покупець товару (дебітор). основою діяльності факторингової компанії є кредитування постачальниікв шляхом викупу короткострокової дебіторської заборгованості, які як правило, не перевищують 180 днів. між факторинговою компанією та постачальником товару заключається договір про те, що їй по мірі виникнення потреби про оплату поставок продукції пред`являються рахунки-фактури або інші платіжні документи. Факторингова компанія здійснює дисконтування цих документів шляхом виплати клієнту 60-90% вартості потреби. Після оплати продукції покупцем, факторигова компанія доплачує залишок суми постачальнику, утримуючи процент з нього за наданий кредит та комісійні платежі за надані послуги.
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
Фінансовий кредит - це грошовий кредит, який надається фінансовими установами фізиіним або юридичним особам на умовах їх повернення, терміновості та платоспроможності. Фінансовий кредит надається на різного роду цілі, які не пов`язані з фінансовою платоспроможністю товаропоставок або послуг. Тим самим він дуже відрізняється від комерційного кредиту. Засоби такого кредиту зараховуються прямо в грошовй формі на рахунок позичальника та можеть бути застосовані ним на різні потреби: покриття поточних витрат підприємства, інвестицій у будівництво, на купівлю цінних бумаг, погашення заборгованості, валютну інтервенцію та інше.