ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Тім"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ФIНАНС ТIМ"

Інформаційне повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі”

На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг допрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі” (далі – проект розпорядження).

Метою прийняття проекту розпорядження є вдосконалення процедури погодження Нацкомфінпослуг набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі.

Проектом розпорядження пропонується викласти в новій редакції Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затверджений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 № 2531, якою передбачено:

  1. уточнення термінології, яка вживається в нормативно-правовому акті, зокрема визначення терміна „кінцевий власник істотної участі”;
  2. визначення випадків, коли не потрібно отримувати погодження Нацкомфінпослуг щодо набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі;
  3. запровадження процедури, відповідно до якої власники істотної участі для отримання погодження Нацкомфінпослуг подають документи не лише щодо себе, але й щодо осіб, через яких вони опосередковано набувають істотну участь у фінансовій установі;
  4. удосконалення методики визначення розміру істотної участі заявника у фінансовій установі з тим, щоб така методика могла застосовуватися для багаторівневої структури власності, у тому числі для випадків, коли заявник має опосередковане володіння істотною участю одночасно через двох або більше прямих (опосередкованих) власників істотної участі;
  5. уточнення вимог до документів, які подаються заявникам до Нацкомфінпослуг, вимог до оформлення цих документів;
  6. удосконалення вимог до фінансового стану заявників, у тому числі запровадження чітких та однозначних критеріїв оцінювання фінансового стану заявників – фізичних осіб;
  7. запровадження вимоги щодо бездоганності ділової репутації заявника та визначення ознак, які свідчать про відсутність у заявника бездоганної ділової репутації;
  8. запровадження вимог щодо прозорості структури власності заявника та визначення критеріїв, що свідчать про її непрозорість.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування за адресою Нацкомфінпослуг: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

за адресою Державної регуляторної служби України: поштовою – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; електронною – inform@dkrp.gov.ua