ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Тім"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ФIНАНС ТIМ"

Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

На виконання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює; регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», схваленого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 16.02.2016 № 366.

Впровадження регуляторного акта надає можливість приведення нормативно правових актів у відповідність із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Регуляторний акт спрямований на організацію процедури здійснення фінансового моніторингу, встановленю загальних вимог до організації та проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг.

Впровадження розпорядження надасть можливість врегулювати діяльність суб’єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг, та зробить більш ефективним виконання вимог Закону.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються протягом одного місяця з дати його опублікування на адресу: Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: поштову - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; поштову - 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;