ТОВ "Фінансова компанія "Фінанс Тім"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ФIНАНС ТIМ"

Інформаційне повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ”.

На виконання вимог статті 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг допрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг„Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ” (далі – проект розпорядження).

Метою прийняття проекту розпорядження є врегулювання питання стосовно доступу споживачів фінансових послуг до інформації про діяльність фінансових установ, піднаглядних Нацкомфінпослуг.

Проектом розпорядження пропонується:

  1. Затвердити Положення про розкриття фінансовими установами інформації, яким встановлені вимоги до обсягу та порядку розміщення фінансовими установами інформації в базі даних та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ. Розкриття з бази даних інформації здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті Нацкомфінпослуг інформації та відомостей Державного реєстру фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг. Інформація про склад наглядової ради та виконавчого органу, річна звітність, інформація про провадження справи про банкрутство, застосування процедури санації та звіт про корпоративне управління розкриваються шляхом розміщення в реєстраційній картці юридичної особи інформації про адресу її веб-сайта (веб-сторінки), на якому розкривається така інформація.
  2. Внести зміни до:
    • додатка 3 до Положення про Державний реєстр фінансових установ, відповідно до якого реквізити поля реєстраційної картки юридичної особи з інформацією про адресу веб-сайту (веб-сторінки) фінансової установи є обов’язковими для заповнення;
    • додатка 4 до Положення про Державний реєстр фінансових установ та до підпункту 2 пункту 3 розділу ІІІ Положення про Державний реєстр фінансових установ для приведення у відповідність до вимог Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”.
  3. Встановити в регуляторному акті трьохмісячного строку для виконання фінансовими установами вимог, необхідних для запровадження функціонування бази даних та розкриття інформації в цій базі та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ.